La declaració instituacional, consensuada a instàncies de BLOC-Compromís, qualifica l’activitat com “molesta i perillosa per als nostres veïns”.

BLOC-Compromís, PP i PSOE acordaran reclamar-li a la Conselleria d’Infraestructures, Territori i Medi Ambient la personació de l’Ajuntament de Palma de Gandia, com a municipi confrontant, en l’expedient de la Declaració d’Interés Comunitari esmentat.

Els portaveus dels grups municipals de BLOC-Compromís, PP i PSOE han presentat davant la consideració del Ple una declaració institucional conjunta amb què acorden “manifestar la disconformitat amb el conveni signat que permetrà ampliar” la pedrera del Real de Gandia. L’acord que, explicita el respecte per l’autonomia municipal, adverteix que és una “activitat molesta i perillosa per als nostres veïns”.

Des de fa anys, l’empresa Pavimentos Bituminosos Serrano ve explotant una pedrera al terme municipal de El Real de Gandia, tot just a la fita amb el terme de Palma de Gandia.

Recentment, l’Ajuntament de El Real ha aprovat en ple la signatura d’un conveni amb l’empresa pel qual es donaran totes les facilitats (inclòs l’informe favorable per a la Declaració d’Interés Comunitari) perquè es puga ampliar l’explotació, tant territorialment com temporalment, a canvi d’unes “compensacions econòmiques”.

L’Ajuntament de Palma entén que l’activitat ha estat creant moltes molèsties a veïns del nostre terme i que no sembla raonable l’existència d’una pedrera a escassos metres de zones habitades.

Per això, l’acord del tres partits que formen part de la corporació s’adreçarà a la Conselleria d’Infraestructures, Territori i Medi Ambient per reclamar-li la personació de l’Ajuntament de Palma de Gandia, com a municipi confrontant, en l’expedient de la Declaració d’Interés Comunitari esmentat.